Vystavovatel

5 důvodů, proč se zúčastnit jako vystavovatel

  Více než 50.000 návštěvníků z ČR, Slovenska, Polska, či Maďarska
  I přes velký vliv internetu zůstává pro zákazníka nejdůležitější si produkt osahat a vyzkoušet
  Specifická cílová skupina. Hobby a laická veřejnost
  PRINT IN 3D se koná na nejmodernějším výstavišti v Čechách
  Propagace 3D tisku široké veřejnosti

Chcete vystavovat na akci Print In 3D 2018?